Boda

BODA GÅRD. En familjegård med inackorderingsstall, ridhus, beteshagar, hästsportbutik och lantbruk. Belägen utanför Enköping med goda kommunikationsmöjligheter nationellt samt internationellt. Inackorderingsstallet rymmer upp till femton hästar och erbjuder halv- eller helinackordering. Ridhuset har fiberunderlag och hinderpark och har fasta träningar varje vecka. Lantbruket producerar allt strö och foder till inackorderingarna med högsta kvalitet.

BODA HÄSTSPORT. Personlig hästsportbutik med idén att ge kunderna det dem efterfrågar. Säljer märkeskläder från Kingsland, Equiline, HV Polo, GPA m fl. Ansvarig Ann-Charlotte Redén.

BODA RANCH. Konventionellt lantbruk med inackorderingsstall och visst entreprenadarbete. Producerar eget foder och strö till hästar. Ansvarig Lars-Erik Wärn.

 

 

 

 

SOCIALT

Back to Top